توزیع قدرت در دولت نبوی
36 بازدید
محل نشر: کتاب سیره سیاسی پیامبر اعظم ص پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سال 1386
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف اصلی این بررسی تشریح این پرسش است که پیامبر اکرم (ص) چگونه با حفظ ساختار قبیله و مفهوم امت به توزیع قدرت در ساختار حکومت و دولت خویش پرداختند. فرضیه نویسنده هم این است که پیامبر با ترکیب ساختار قبیله در مفهوم امت، ضمن حفظ استقلال قبایل و واگذاری نوعی قدرت به آنها به یکپارچگی امت اسلام پرداخت.