ابن رشد و وضعیت فکری و اجتماعی زمانه او
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نسبت فکر و فلسفه ابن رشد با زمانه و محیط اجتماعی اندلس چگونه بود؟